تصاویر خارجی

دعا فقط برای یک نفر
دعا فقط برای یک نفر
عكس ارسالي از اندونزی
از اين به بعد…
هر وقت صداي اذان بشنوم براي تعجيل در ظهور امام زمانم (عج) دعا ميكنم.
pray  only  for  one person
دعا فقط برای یک نفر
عكس ارسالي از هندوستان,کشمیر
از اين به بعد…
هر وقت صداي اذان بشنوم براي تعجيل در ظهور امام زمانم (عج) دعا ميكنم.
pray only for one person
دعا فقط برای یک نفر
عكس ارسالي از هندوستان,کشمیر
pray  only  for one person
 
دعا فقط برای یک نفر
عكس ارسالي از هندوستان
pray  only  for one person
دعا فقط برای یک نفر
عكس ارسالي از پاکستان
pray only  for one person
دعا فقط برای یک نفر
عكس ارسالي از اندونزی
pray  only  for  one person
دعا فقط برای یک نفر
عكس ارسالي از آلمان
pray  only  for one person
دعا فقط برای یک نفر
عكس ارسالي از لبنان
pray only  for one person
دعا فقط برای یک نفر
عكس ارسالي از عراق
pray only  for one person