گروه فرهنگی هنری و رسانه ای مهدوی

اولین کمپین بین المللی جهت زمینه سازی ظهور حضرت بقیه الله (عج)

qodef-team-image
دعا فقط برای یک نفر
فعالیت در بخش اصناف

چنانچه اشخاص فعال در اصناف ، ایمان قلبی خود را نسبت به آرمانها و امید به ظهور منجی و اعتقاد به مهدویت و گسترش عدل از دست بدهند ، بدون شک زندگیِ همه مردم تحت تاثیر ناامیدی و بی‌انصافی خواهد بود و نتایج جبران ناپذیری در پی خواهد داشت.

qodef-team-image
دعا فقط برای یک نفر
فعالیت در بخش کودک و نوجوان

آموزه‌ مهدویت، عصاره ناب تمام معارف اسلامی است که در آن، ظرفیت‌های فراوان الگوگیری برای تربیت افراد برای زمینه‌سازی ظهور در جهت تحقق جامعه تراز اسلامی دارد. در این مسیر مناسب‌ترین زمان برای انتقال و نهادینه‌سازی آموزه‌های دینی، به‌ویژه مهدویت، دوره کودکی است که ماندگاری آموزه‌ها در این دوره به مثابه‌ ایجاد نقش‌واره بر سنگ می‌باشد.

qodef-team-image
دعا فقط برای یک نفر
فعالیت در بخش بین الملل

موضوع مهدویت ، بدون در نظر گرفتن نظام جهان شمول آن امری ناقص است ؛ مگر میشود فعالیت مهدوی کرد و دیگر جوامع و مردم جهان را مد نظر قرار نداد؟!افق دید فعالیت مهدوی مرز نمیشناسد ؛ چه از نوع جغرافیایی و ملیت ، و چه از نوع زبان و مذهب.

دعا فقط برای یک نفر
دعا فقط برای یک نفر
دعا فقط برای یک نفر
دعا فقط برای یک نفر
دعا فقط برای یک نفر
دعا فقط برای یک نفر