کمپین بین المللی دعا فقط برای یک نفر با تولیدات رسانه ای در زمینه ی ترویج فرهنگ مهدویت و انتظار فعالیت میکند

امروز : پنج شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲

عکس نوشته جهان قعر خواب بدی رفته است

جهان قعر خواب بدی رفته است!
به جای جهان هم تو احیا بگیر

The world is in a deep SLEEP
You have to be be vigilant instead of the world.


downloadدانلود سایز استوری

downloadدانلود سایز پست