کمپین بین المللی دعا فقط برای یک نفر با تولیدات رسانه ای در زمینه ی ترویج فرهنگ مهدویت و انتظار فعالیت میکند

امروز : جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

سلام یا مهدی (سلام فرمانده)/ محمد غلوم

سلام یا مهدی (سلام فرمانده)/ محمد غلوم

سلام یا مهدی (سلام فرمانده)/ محمد غلوم

معشوقی .. إمام زمانی (ای معشوقم .. ای امام زمانم)
‎محبوبی .. إمام زمانی (ای محبوبم .. ای امام زمانم)
‎دنیایَ دونما .. لُقیاک ظلامُ (دنیایم بدون دیدارت تاریک است)
‎یا نورَ الوجودِ .. یا عِطرَ الورودِ .. من قلبی سلامُ
(ای نور هستی ,, ای عطر گلها,,,, سلامی از قلبم به تو)
‎دنیای دونما .. لُقیاک ظلامُ
‎یا نورَ الوجودِ .. یا عِطرَ الورودِ .. من قلبی سلامُ
سلام یا مهدی
(سلام ای مهدی)
‎یا سیدی عجّل .. إنا على العهدِ
(آقایم عجله در ظهورت کن که ما به عهدمان پایبندیم)
‎سلام یا مهدی
(سلام ای مهدی)
‎بـ یا علی صحنا .. خذنا .. إنا على العهدِ
(با بانگ یا علی ما را در آغوش گیر که ما به عهدمان پایبندیم)
‎لنا .. قُم وعُد لنا (بپاخیز و برگرد نزدمان)
‎متى یا مولانا .. ترانا تلقانا .. متى یا مولانا
( تا کی ای مولایم , مارا خواهی دید و به دیدارمان خواهی آمد؟)
‎سید الجمعهِ خذنا قربانا (ای صاحب جمعه ما را فدایی خود قرار ده)
‎فی صفوفِ الأنصارِ سیدی .. سجّل أسمانا (و در بین یارانت نام هایمان را بنویس)
♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫
 سلام یا مهدی
‎یا سیدی عجّل .. إنا على العهدِ
سلام یا مهدی
بـ یا علی صحنا .. خذنا .. إنا على العهدِ
‎أنا صغیرٌ لکن .. فی الفداءِ أقتفی خُطى کربلاء
(من کوچک هستم ولی در فدایی بودن دنبال کننده رسم کربلایم)
‎أنا صغیرٌ لکن .. أکبریُ الوعی والإِبا والوَلا
(من کوچک هستم ولی علی اکبر خو در معرفت و ولایتم)
‎أنا صغیرٌ لکن .. حلمُ نصرتی الکبیرُ فی الفؤادِ ما بُدِّلا
(من کوچک هستم ولی آرزوی یاری دادنت در قلبم تعویض نشد)
‎ لبیکَ یا مهدی
‎إننا الأنصارُ جئنا بالوفا على الـ موعدِ
(ما یاری دهندگان تو آمدیم و با وفاداری بر سر قول و قرارهایمان هستیم)
‎لبیکَ یا مهدی
‎لکَ ندعو بدموعِ الاشتیاقِ یا سیدی
(و با اشک های شوق برای تو دعا گوییم ای آقایمان)
‎بأبی أنتَ وأمی لکَ روحَنا نفتدی
(پدر و مادرم و روحم را فدای تو می کنیم)
‎متى ترانا و نراک
(چه زمانی تو را می بینیم و تو ما را ؟)
♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫
‎سلام یا مهدی
‎یا سیدی عجّل .. إنا على العهدِ
‎سلام یا مهدی
‎بـ یا علی صحنا .. خذنا .. إنا على العهدِ
‎عهدًا منا .. أن نصونَ القِیَما
(عهد و پیمانی از ما که از ارزشها دفاع کنیم)
‎ عهدًا منا.. خلفَ نهجِ العُلَما
(عهد و پیمانی از ما که پشت راه عالمان باشیم)
‎عهدًا منا (عهد و پیمانی از ما )
‎نحفظُ الصلاه .. نحفظُ الحجابَ والقرآن ..
(که نماز, حجاب و قرآن را صیانت و حفظ کنیم)
‎عهدًا قَسَما (عهد و سوگند)
‎عهدًا منا .. إلى الظهور (عهد و پیمانی از ما تا وقت ظهور)
‎لک نُدخلُ السرور (بر قلبت شادی وارد کنیم)
‎عهدًا منا .. حتى اللقاء (عهد و پیمانی از ما تا وقت دیدارت)
نقتدی بالفقهاء (دنبال کننده فقها باشیم)
‎فی طریقِ الشهداء (و در راه شهدا)
‎أیا ضیاءَ الأمل القادِم (ای درخشش امیدی که خواهد آمد)
‎لکَ مِنَا البَیعهُ فی الحیاه (از ما به تو بیعتی در زندگانیمان)
ذی رایه الدین بنا تبقى قسما نحفظها بالقبضات
(که این پرچم دین را،سوگند با مشتهایمان نگه داریم)
♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫
‎ سلام یا مهدی
‎یا سیدی عجّل .. إنا على العهدِ
‎سلام یا مهدی
‎بـ یا علی صحنا .. خذنا .. إنا على العهد

download
جهت لود شدن کامل صوت چند ثانیه صبر کنید