کمپین بین المللی دعا فقط برای یک نفر با تولیدات رسانه ای در زمینه ی ترویج فرهنگ مهدویت و انتظار فعالیت میکند

امروز : جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

العجل مولا مولا مولا|موسیقی

العجل مولا مولا مولا|موسیقی

العجل مولا مولا مولا|موسیقی

العجل مولا مولا مولا،العجل مولا مولا مولا،العجل مولا مولا مولا
جان عالم بر لب آمد
ای خدا مهدی نیامد
چشم عالم پر زخون شد
ای خدا مهدی نیامد
هر چه گفتم یا ابن طاها
یا ابن یاسین یا ابن احمد
العجل یاابن العلی المرتضی مهدی نیامد
العجل مولا مولا مولا،العجل مولا مولا مولا،العجل مولا مولا مولا
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫دانلود آهنگ العجل مولا مولا مولا  ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
هر چه گفتم یا مغیث الشیعه
نشنیدم جوابی
هر چه گفتم یا معز الاولیا
مهدی نیامد
دین ما ایمان ما
امید ما هستی عالم
صاحب ما و ولی عصر ما
مهدی نیامد
العجل مولا مولا مولا،العجل مولا مولا مولا،العجل مولا مولا مولا
ذکر ما امن یجیب است
تا به مضطر حقیقی
من دعاکردم ولی روح دعا
مهدی نیامد
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
download
جهت لود شدن کامل صوت چند ثانیه صبر کنید