نذورات و کمک های شما

دعا فقط برای یک نفر

من هم می خواهم کمک کنم

پول خرج کردن برای حضرت صاحب الزمان(عج)

یکی از وظایف مردم در زمان غیبت، صلهء آنحضرت بوسیله مال(خرج کردن) است. یعنی مومن بخشی از دارایی خود را برای امام زمانش هدیه کند و هرسال بر این عمل مداومت کند و در این عمل، غنی و فقیر و حقیر و شریف و مرد و زن یکسانند. مگر اینکه هرکس به مقدار تواناییَش تکلیف دارد.
امام صادق میفرمایند: هیچ چیز نزد خدا محبوبتر از اختصاص دادن دِرهم (واحد پول) به امام نیست. و بدرستیکه خداوند دِرهم را برای او (پرداخت کننده) در بهشت همچون کوه احد قرار دهد. کتاب اصول کافی
همچنین امام صادق در تفسیر آیه ۲۴۵ سوره بقره میفرمایند:
به خدا سوگند این در خصوص صله (خرج کردن) برای امام است.
به درستیکه خدا آنچه را که مردم در اختیار دارند از جهت نیاز به آن قرض نخواسته است، و هر حقی که خداوند دارد، برای ولیِّ اوست.…
اصول کافی جلد ۱ ص ۵۳۷
آنحضرت در جایی دیگر فرموده اند: هرکس پندارد که امام به آنچه در دست مردم هست احتیاج دارد، کافر است. جز این نیست که مردم نیازمندند که امام از ایشان بپذیرد. خدا امر فرموده که از اموال آنان صدقه و زکات بگیر و آنها را بوسیله آن پاک و تزکیه مینمایی.
کافی – جلد۲
تمامی نذورات و کمک های نقدی شما جهت کارهای تبلیغی  برای حضرت مهدی(عج)هزینه خواهد شد.
پرداخت