کمپین بین المللی دعا فقط برای یک نفر با تولیدات رسانه ای در زمینه ی ترویج فرهنگ مهدویت و انتظار فعالیت میکند

امروز : شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲

تو با خبری از دلم و هر چی که گفتم صاحب الزمان

تو با خبری از دلم و هر چی که گفتم صاحب الزمان

تو با خبری از دلم و هر چی که گفتم صاحب الزمان

تو با خبری از دلم و هر چی که گفتم صاحب الزمان
هر وقت که دلم میگیره یاد تو میوفتم صاحب الزمان
هر چی تو دلم زمزمه کردم تو شنفتی
هر چی تو صدام کردی من انگار نشنفتم
از هر کی و هر چی گله دارم انگار نه انگار
از تو چقدر فاصله دارم انگار نه انگار
موندم میون موندن بی تو انگار نه انگار
موندم چقدر حوصله دارم انگار نه انگار
بی تو ، تو دلم چیزی به جز خون جگری نیست
از حال خوش و زندگی خوش اثری نیست
❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀دانلود تو با خبری از دلم و هر چی که گفتم❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀
من هستم و تو هستی ولی پیش تو نیستم
اینجوری که از زندگی کردن اثری نیست
تو هستی و دستات پر نوره انگار نه انگار
هر کس نمیبینه تو رو کوره انگار نه انگار
تو تاریکی مونده خونه هامون انگار نه انگار
اینجا که من از تو چه دوره انگار نه انگار
این گرد و غباری که نشسته روی چشمام
از چشمای من پاک میشه با جاریِ اشکام
راحت میشم از وسوسه ی هر چی گناه
چون منتظرم منتظره دیدن آقام
باید همه دنبال تو باشن انگار نه انگار
یا با خبر از حال تو باشن انگار نه انگار
باید باشه درد همه دوری انگار نه انگار
اشکا همشون مال تو باشن انگار نه انگار
❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀دانلود تو با خبری از دلم و هر چی که گفتم❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀

download
جهت لود شدن کامل صوت چند ثانیه صبر کنید