کمپین بین المللی دعا فقط برای یک نفر با تولیدات رسانه ای در زمینه ی ترویج فرهنگ مهدویت و انتظار فعالیت میکند

امروز : پنج شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲

بیا سِرّ خدا مهدی، پریشانم بیا مهدی

بیا سِرّ خدا مهدی، پریشانم بیا مهدی

بیا سِرّ خدا مهدی، پریشانم بیا مهدی

بیا سِرّ خدا مهدی، پریشانم بـــــیا مهدی
بیا مهدی بیا مهدی، پریشــــانم بیا مهدی
مریض درد هجرانم بکوش از بحر درمانم
تو را هر لحظه می خوانم پریشانم بیا مهدی
بیا سِرّ خدا مهدی، پریشانم بـــــیا مهدی
بیا مهدی بیا مهدی، پریشــــانم بیا مهدی
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ دانلود سرود بیا سرٌ خدا مهدی ، پریشانم بیا مهدی♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
که نامت دلربا باشد به ما مشکل گشا باشد
قرار قلب مــا باشد  ،پریشانم بیا مهدی
به بنما نگاهی تو پناه بی پناهی تو
مرا هادی راهی تو ،پریشانم بیا مهدی
بیا سِرّ خدا مهدی، پریشانم بـــــیا مهدی
بیا مهدی بیا مهدی، پریشــــانم بیا مهدی
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ دانلود سرود بیا سرٌ خدا مهدی ، پریشانم بیا مهدی♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
بیا جانم فدای تو فشانم جان به پای تو
به لب دارم ثنای تو پریشانم بیا مهدی
تو امید دل مایی تو بر ما جمله مولایی
تو آقایی تو آقایی ، پریشانم بیا مهدی
تو گنج کبریا هستی، بتــو باشد بپا هستی
کجا هستی کجا هستی، پریشانم بیا مهدی
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
download
جهت لود شدن کامل صوت چند ثانیه صبر کنید