کمپین بین المللی دعا فقط برای یک نفر با تولیدات رسانه ای در زمینه ی ترویج فرهنگ مهدویت و انتظار فعالیت میکند

امروز : شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲

آهنگ بازگرد ای بغض صحراگرد

آهنگ بازگرد ای بغض صحراگرد

آهنگ بازگرد ای بغض صحراگرد

بازگرد ای بغض صحراگرد من باز گرما ده به بیت سَرد من!!!
من شب ظلمانی هستم تار تار انتظارم انتظارم انتظار
منتظر بودن عبادت کردن است با خیال دوست عادَت کردن است
قبله ی صحرا نشین این کویر بال زخم سجاده هایم را بگیر !
هی نمیدانم کجایی کیستی ای فَراتر از چرایی چیستی!
در غیابت آب را گل کرده اند موج را مدیون ساحل کرده اند
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫دانلود آهنگ بازگرد ای بغض صحراگرد ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
من دعای عهد میخوانم بیا بر سَر این وعده میمانم بیا
با تجلی های پر هیبت بیا از میان پرده غِیبت بیا !!
از میان پرده غیبت بیا
از میان پرده غیبت بیا!!!
آه ای خورشید روز رهگذر ای پناه سایه های در به در
بی تو مانده شور های بی نوا بر کدامین جاده یابیم التجا!
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ استوری امام زمان(عج) بازگرد ای بغض صحرا گرد من ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
download
جهت لود شدن کامل صوت چند ثانیه صبر کنید