کمپین بین المللی دعا فقط برای یک نفر با تولیدات رسانه ای در زمینه ی ترویج فرهنگ مهدویت و انتظار فعالیت میکند

امروز : شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲

اعتقاد به مهدی(عج) یک الهام فطری،انسانی است

شهید آیت الله سیدمحمدباقر صدر:
اعتقاد به مهدی، یک الهام فطری، انسانی است که در برابر بینش متفکران جهان، روزگار درخشانی را مجسم می سازد؛ این الهام طبیعی و این شعور باطنی که در افراد همه جوامع و ملل موجود است، از گسترده ترین و روشن ترین الهامات بشری است؛ ایمان به مهدی(عج) عامل نیروبخشی است که امید به دنیای عدل و داد آینده و حس مقاومت و جنبش را در افراد به وجود می آورد و از خاموش شدن مشعل انتقام در سینه مظلومان جلوگیری می کند. مهدی اسلام، انسان معینی است که در کنار ما با تمام وجودش زندگی می کند و برای ما در همه این دردها، غصه ها و آتش تاخت و تازهای ستمگران و سوز و گداز رنجش دردمندان٬ می سوزد و خود او هم در انتظار لحظه ای است که بتواند دستش را به سوی ستم دیده محروم دراز کند و ریشه ستمگران را از بن بکند.

downloadدانلود سایز استوری
downloadدانلود سایز پست