کمپین بین المللی دعا فقط برای یک نفر با تولیدات رسانه ای در زمینه ی ترویج فرهنگ مهدویت و انتظار فعالیت میکند

امروز : جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

زندگی بر محور ظهور – عکس نوشته

زندگی بر محور ظهور

هدفگذاری در زندگی٬ یک برنامه ریزی رفتاری برای انسان به دنبال خواهد داشت. طبیعتا کسی که هدفش زمینه سازی برای حکومت منجی بشریت هست٬ سبک زندگی متفاوتی بعنوان یک منتظر با سبک زندگی یک مسلمان خواهد داشت. چراکه یک مسلمان امکان دارد اهداف مختلف و به تبع آن برنامه ریزی ویژه ای مدنظر داشته باشد اما جنس افکار٬ رفتار و گرایشات منتظر امام زمان خاص هست٬ اولویت او ظهور مهدی فاطمه است. این اولویت برای او مجموعه رفتارهای نظام مندی را طراحی خواهد کرد که از آن تعبیر به «سبک زندگی منتظرانه» می شود.
استاد ملایی

downloadدانلود سایز استوری