کمپین بین المللی دعا فقط برای یک نفر با تولیدات رسانه ای در زمینه ی ترویج فرهنگ مهدویت و انتظار فعالیت میکند

امروز : شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲

دستاوردهای انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)

دستاوردهای انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)

چکیده

انقلاب اسلامى که در سپیده دم ۲۲ بهمن ماه سال ۱۳۵۷ در سرزمین ایران به رهبرى پیامبر گونه امام خمینى(ره) طلوع کرد و “اعجاز بزرگ قرن”را رقم زد، دستاوردهاى فراوان و بى سابقه اى را در حوزه هاى گوناگون به ارمغان آورد. یکى از نخستین و مهم ترین دستآوردها، سپاه پاسداران انقلاب اسلامى بود. دستآورد یاد شده، مسئولیت و وظیفه “نگهبانى از انقلاب و دستآوردهاى آن” را نیز بر عهده گرفت. بى شک نگهبانى از دستآوردهاى انقلاب اسلامى در وهله نخست متوقف بر شناخت و معرفت دستآوردها و سپس آسیب شناسى و اتخاذ راهکارهاى مناسب و مؤثر جهت حفاظت از آنها است. از این رو، جاى طرح این سؤال است که به راستى انقلاب اسلامى چه نتایجى را حاصل کرد؟ و به دیگر سخن، چه دستآوردهایى را به دنبال داشت؟ البته از آنجا که نوع نگرش و دیدگاه افراد و میزان وقوف و آگاهیشان بر اوضاع قبل و بعد از انقلاب در پاسخگویى آنان به این سؤال نقش اساسى دارد، مناسب است پاسخ از زبان شخصیتى گزارش شود که نه تنها بیشترین اشراف را به وضعیت قبل و بعد از انقلاب داشت، بلکه پرچمدارى و رهبرى بى نظیر آن بر عهده اش بود و آن کسى نیست جز “امام خمینى عزیز”. مقاله حاضر به دنبال پاسخگویى به این سؤال است که ” دستآوردهاى انقلاب اسلامى از منظر و به روایت امام خمینى” چیست؟ به منظور پاسخ به این سؤال، با مراجعه به سخنان ورهنمودهاى حضرت امام درصحیفه نور، مواردى که حضرت ایشان به دستآورد بودن آن تصریح دارند، استخراج و با دسته بندى در حوزه هاى مختلف عرضه گردید. سزامند یادآورى است که به دلیل فراوانى برکات انقلاب اسلامى از یک سو و محدودیت مقاله از سوى دیگر، آنچه در اینجا ارائه مى گردد، تنها بخشى از دستآوردهاى انقلاب اسلامى به روایت امام خمینى (ره) است که فهرست وار عرضه مى گردد. بى شک پرداختن به تمامى آنها و غور در ابعاد مختلف هر یک، مجالهاى دیگر و بس فراخ را مى طلبد که باید از سوى صاحبان قلم پى گرفته شود.
دستآوردهاى انقلاب اسلامى در حوزه هاى مختلف
در این مقاله تنها به ۷۲ دستآورد انقلاب اسلامى، به روایت امام خمینى (ره) در حوزه هاى گوناگون، به صورت فهرست وار اشاره مى گردد:
الف) حوزه جهانى
۱- شکستن ابهت پوشالى ابرقدرتها
شما بدانید که این نهضت ملت ایران، این عظمت قدرت هاى بزرگ که با تبلیغات تحمیل کرده بودند بر دِماغ ها که اصلا نمى شود با انگلستان در افتاد، حالا هم دیگر اصلا با آمریکا نمى شود دیگر در افتاد، این عظمت را شکست. . . . شما ثابت کردید که نه، مى شود! مى شود با آمریکا هم طرف شدٌ مى شود که لانه جاسوسى آمریکا هم تصرف کرد، مى شود جاسوس هاى آمریکائى را هم گرفت و نگه داشت و حفظ کرد. شما این را ثابت کردید به دنیا. آن عظمتى که از آنها به واسطه تبلیغات زیادى که داشتند، در دنیا سایه افکنده بود که ابر قدرت است و کسى حق حرف زدن ندارد، آن شکست.
۲- صف آرایى در برابر نمایش قدرت آمریکا
امروز یکى از افتخارات بزرگ ملت ما این است که در برابر بزرگترین نمایش قدرت و آرایش ناوهاى جنگى آمریکا و اروپا در خلیج فارس صف آرایى نمود.
۳- انتقال وحشت از دل مظلومان به دل مستکبران
جمهورى اسلامى ایران . . . این هنر را کرده که بت هاى عظیم تخیلى را شکسته و رعب و وحشت را از دل مظلومان برداشته و در دل ستمگران گذاشته است و این خود از یک ملت بى عده و عده کافى* معجزه اى است که به ید قدرت الهى تحقق یافته است.
۴- باز کردن دریچه نور و امید در دل مسلمانان
بحمدالله از برکت انقلاب اسلامى ایران دریچه هاى نور و امید به روى همه مسلمانان جهان باز شده است و مى رود تا رعد و برق حوادث آن، رگبار مرگ و نابودى را بر سر همه مستکبران فرو ریزد.
۵- الگوسازى براى ملتهاى مستضعف
خداوند تعالى بر ما منت نهاد و رژیم استکبار را با دست تواناى خود که قدرت مستضعفین است در هم پیچید و ملت عظیم ما را ائمه و پیشواى ملتهاى مستضعف نمود.
۶- حمایت از مسلمانان آزاده
ما اعلام مى کنیم که جمهورى اسلامى ایران براى همیشه حامى و پناهگاه مسلمانان آزاده جهان است و کشور ایران به عنوان یک دژ نظامى و آسیب ناپذیر نیاز سربازان اسلام را تامین و آنان را به مبانى عقیدتى و تربیتى اسلام و همچنین به اصول و روش هاى مبارزه علیه نظام هاى کفر و شرک آشنا مى سازد.
۷- همگرایى امت اسلام
یکى از بزرگترین نتایجى که ما از این نهضت مى بریم و بردیم، همین مواجه شدن با برادرهایى است که در طول این مدت ها مواجه نشدیم. در این مجلس، الان برادرهاى ایرانى، بحرینى، پاکستانى دور هم نشسته ایم و مشکلات خودمان را مى توانیم بیان کنیم.
۸- بى دارى امت اسلام
الحمدالله در این نهضت این پیروزى حاصل شد براى مسلمان ها که همه بیدار شدند و همه با هم انسجام پیدا کردند. پیوند پیدا کردند.
۹- باوراندن امکان ایستادگى مقابل مستکبران به مستضعفان
شما در این مدتى که انقلاب کردید و قیام کردید، خودتان باورتان آمد و به دولت هاى مستضعف و ملت هاى مستضعف هم باوراندید که مى شود در مقابل امریکاى جهانخوار و شوروى جهانخوار ایستادگى کرد.
۱۰- پیشنهاد تشکیل حزب مستضعفین
من یک پیشنهادى در چند روز پیش از این کردم که اگر این پیشنهاد را عمل بکنند، این اسباب این مى شود که روابط انشاء الله کم کم پیدا بشود . . . و اگر یک حزبى در عالم پیدا بشود، یک حزب عالمى، حزب مستضعفین که همان حزب الله است . . .هیچ قدرتى با این قدرت نمى تواند مقابله بکند.
۱۱- صدور انقلاب و دفاع از مستضعفان
ما باید از مستضعفین جهان پشتیبانى کنیم. ما باید در صدور انقلابمان به جهان کوشش کنیم و تفکر اینکه ما انقلابمان را صادر نمى کنیم کنار بگذاریم، زیرا اسلام بین کشورهاى مسلمان فرقى قائل نمى باشد و پشتیبان تمام مستضعفین جهان است. . . . من بار دیگر پشتیبانى خودم را از تمام نهضت ها و جبهه ها و گروه هایى که براى رهایى از چنگال ابرقدرت هاى چپ و راست مى جنگند اعلام مى کنم.
۱۲- دگرگون سازى سرنوشت امت اسلام
قرن گذشته گرچه براى ملت عزیز ما و براى اسلام و کشور مصیبت بار بود، لکن نهضت اسلامى ایران در اواخر این قرن، سرنوشت امت اسلام را در قرن آتى دگرگون خواهد نمود. امید واثق که شرق در بند و خصوصا کشورهاى اسلامى، در زیر پرچم توحید به مبارزات خود براى استقلال و آزادى ادامه داده تا از چنگ غرب و شرق توطئه گر نجات پیدا کنند و این قرن، قرن نورانى کشورهاى اسلامى باشد.
۱۳- انتفاضه فلسطین
اکنون مردم فلسطین به چه آرمانى تکیه کرده اند که بى محابا و با دست خالى در برابر حملات وحشیانه صهیونیست ها مقاومت مى کنند . . . شکى نیست که این آواى الله اکبر است، این همان فریاد ملت ماست که در ایران شاه را و در بیت المقدس غاصبین را به نومیدى کشاند. . . . آرى، فلسطینى راه گم کرده خود را از راه برائت ما یافت و دیدیم که دراین مبارزه چطور حصارهاى آهنین فروریخت وچگونه خون برشمشیروایمان برکفروفریاد بر گلوله پیروز شد و چطور خواب بنى اسرائیل در تصرف از نیل تا فرات آشفته گشت.
۱۴- دفاع از آرمان فلسطین
همانطورى که آن وقت در کنار شما بودیم و حالا هم در کنار شما هستیم و امیدواریم که همه با هم مثل برادر با مشکلات مقابله کنیم. من از خداى تبارک و تعالى عزت اسلام و مسلمین و رجوع قدس به برادران خودمان را مى خواهم.
۱۵- جهانى سازى دفاع از آرمان فلسطین
من در طى سالیان دراز، خطر اسرائیل غاصب را گوشزد مسلمین نمودم . . . من از عموم مسلمانان جهان و دولتهاى اسلامى مى خواهم که براى کوتاه کردن دست این غاصب و پشتیبانان آن به هم بپیوندند و جمیع مسلمانان جهان را دعوت مى کنم آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را که از ایام قدر است و مى تواند تعیین کننده سرنوشت مردم فلسطین نیز باشد به عنوان روز قدس انتخاب و طى مراسمى همبستگى بین المللى مسلمانان را در حمایت از حقوق قانونى مردم مسلمان اعلام نمایند. از خداوند متعال پیروزى مسلمانان را بر اهل کفر خواستارم.
۱۶- دفاع از افغانستان تحت اشغال
ما بار دیگر پشتیبانى بى دریغ خود را از برادران مسلمان و مظلوم افغانى اعلام مى داریم و اشغالگران را شدیدا محکوم مى نمائیم. ما مسلمانیم و شرق و غرب بر ایمان مطرح نیست. ما از مظلوم دفاع مى کنیم و بر ظالم مى تازیم. این یک وظیفه اسلامى است.
ب) حوزه معنویت و اخلاق
یکى از برکات این نهضت قضیه تحول روحى در جامعه ما هست، که من مکرر این را گفته ام که این تحول روحى که در ایران پیدا شده است و این نهضت توانست این تحول روحى را ایجاد کند به خواست خداى تبارک و تعالى، از این پیروزى که نصیب ما شده است و دست اجانب را کوتاه کردیم و دست خیانتکارها را، اهمیتش بیشتر است. این تحولات روحى به این زودى براى یک شخص هم حاصل نمى شود تا برسد به گروه ها، تا برسد به سرتاسر یک کشور.
تحول معنوى و اخلاقى یاد شده، جلوه هاى مختلفى داشت؛ از جمله:
۱۷- تحول به ملتى شجاع
شما ملاحظه کردید که یک تحول بزرگ روحى که در ایران پیدا شد بالاتر از این فتحى بود که کردند و آن تحول روحى این بود که یک روز پاسبان مى آمد توى بازار مى گفت چهارم آبان است همه باید بیرق بزنید، هیچ کس به خودش اجازه نمى داد که، توى مغزش نمى آمد که مى شود با این پاسبان مخالفت کرد. هیچ کس، همه اطاعت، هر جا مى رفت اطاعت، توى دانشگاه هم که مى آمد اطاعت مى کردند، یک وقت بعد از یکى، دو سال چنین شد که مردم ریختند توى خیابان و گفتند: ((ما شاه نمى خواهیم)) و پیروز هم شدند. این تحول روحى، آن خوفى که از پاسبان بود متبدل شد به یک شجاعتى که ازتانک نترسیدند. همان آدمى که از آن چوبى که دست پاسبان بود مى ترسید، همان آدم آمد در خیابان مشتش را گره کرد و حمله کرد به تانک، کشته هم شد، اما حمله کرد به تانک!
۱۸- تحول به ملتى جهادگر
الحمدلله تحول بزرگى در ملت ما پدید آمده است و این جوان ها که به عشرتکده ها و فساد و فحشا کشیده مى شدند، الان به جبهه ها رفته و براى اسلام و مملکت پیروزى و افتخار مى آفرینند و ما در برابر آنان مسئولیم. و هیچ انقلابى تاکنون صورت نگرفته است که دو سه سال اینقدر نتیجه داده باشد.
۱۹- تحول به ملتى شهادت طلب
در ملت ما یک تحولى حاصل شد که آن تحویل سابقه نداشت آن تحول این طور بود که شهادت را براى خودشان فوز عظیم مى دانستند. جوان هاى ما الان هم پیش من مى آیند ـ بعضى از آنها ـ و مى گویند که شما دعا کنید که ما شهید بشویم، این رمز پیروزى بود که همانطورى که در صدر اسلام مسلمین با این رمز پیش بردند، ملت ما هم با این رمز پیش برد و با این رمز است که ملت ها مى توانند پیش ببرند.
۲۰- تحول به ملتى ایثارگر و نوع دوست
تحول دیگرى که پیدا شد، امروز یک دسته از جوان ها، زن و مرد، از اروپا آمدند پیش من و آنها گفتند ما آمدیم براى اینکه در روستاها برویم و به مردم خدمت بکنیم. جوانهایى که سابق در مسائل دیگر فکر مى کردند امروز در اینجور مسائل فکر مى کنند. مى آیند، ازاروپا مى آیند، ازخارج مى آیند، زن ومردشان مى آید براى اینکه در روستاها بروند کمک کنند به روستایى ها. چنانچه از داخل، از دانشگاه، طبیب، مهندس، خانم ها همه مى روند دراین روستاها وکمک مى کنند. این حس تعاون یک حسى است که،یک تحولى است که اعجاز آمیز است و آنچه که هست خداوند تبارک و تعالى انجام داده است.
۲۱- تحول به ملتى حاضر در صحنه
مااگر فایده اى ازاین جمهورى اسلامى نداشتیم، الا همین حضورملت به همه قشرهایش در صحنه و نظارت همه قشرها در امور همه، این یک معجزه اى است که جاى دیگر من گمان ندارم تحقق پیدا کرده باشد و این یک هدیه الهى است که بدون اینکه دست هاى بشر در آن دخالت داشته باشند، خداى تبارک و تعالى به ما اعطا فرموده است.
۲۲- تحول به ملتى با رشد و بینش سیاسى
یک تحول روحى پیدا شد در ایران، سر تا سر ایران، یک تحول روحى پیدا شد و مردمى که فکر در امور مملکتى نمى کردند، حالا جوان ها، بچه ها، زن ها، مردها مسائلى که در مجالسشان طرح مى شود مسائل روز است و قبلا اصلا این مطلب هیچ نبود.
۲۳- تحول به ملتى پیروز بر نفس
آن چیزى که به ملت ما خداى تبارک و تعالى عنایت فرموده است بسیار است، از آن جمله نجات از آن انحطاط فرهنگى و اخلاقى و وصول به مراتبى از مراتب اخلاق و فرهنگ و پیروزى در جبهه ها و بالاتر از آن پیروزى بر نفس که براى جوان هاى ما در قشر وسیعى حاصل شده است.
پ) حوزه سیاست و حکومت
۲۴- سقوط سلطنت ستم شاهى
برکات این نهضت زیاد بود، بزرگترین برکات، شکستن سد بزرگ شاهنشاهى و راندن دزدها و چپاولگران از مملکت و قطع ایادى شرک و نفاق و قطع ایادى چپاولگران و نفت خواران بوده. اینها برکاتى بود که به ما تاکنون رسیده است.۳۶
امیدوارم انشاء الله که ما اگر هیچ پیروزى پیدا نکرده بودیم الا رفتن این طایفه، این سلسله، کافى بود بر ایمان.
۲۵- برچیده شدن بساط ظلم
امروز با زمان رژیم سابق فرق دارد، چون امروز یک مملکتى است که نه یک نفرى است که زورگویى بکند و فشار بیاورد که یک کارى به ملت تحمیل بکند. ما یک چنین مقامى اصلا نداریم، یعنى ملت ما هم دیگر تحمل چنین مقامى را نمى کند وضع ملت طورى است که اگر یک مقام بخواهد چیزى را تحمیل کند، جلویش مى ایستند و مشت شان راگره مى کنند و مانع مى شوند. این یک نعمت بزرگى است براى یک ملتى که یک مقامى نتواند ظلم کند. البته ظالم را سر جاى خودش مى نشانند، با قدرت هم مى نشانند. اشخاص مختلف را مقامات عالى با قدرت هم سر جایشان مى نشانند. اما اگر بخواهند کارى بکنند، نظیر کارهاى زمان سابق که همه کارهایشان از این قبیل بود، ما چنین مقامى نداریم.
۲۶- آزادى سیاسى
نعمت آزادى بالاترین نعمتى است که بشر دارد، شما فاقد بودید این نعمت را نمى توانستید یک کلمه حرف بزنید، نمى توانستید اینجا با هم مجتمع بشوید. امکان داشت براى شما قبلا امکان داشت که ماها بنشینیم با هم صحبت کنیم نمى گذاشتند کسى از این در داخل بشود، اگر یک وقتى قاچاقچى داخل مى شدید وقتى بیرون مى رفتید توى سازمان امنیت باید بروید. خدا به شما نعمت آزادى را داده و شما را در امتحان این آزادى قرار داده که ببیند که شما با این آزادى چه مى کنید.
۲۷- آزادى در انتخابات و تعیین سرنوشت
همان طور که بارها گفته ام مردم در انتخابات آزادند و احتیاج به قیم ندارند و هیچ فرد و یا گروه و دسته اى حق تحمیل فرد و یا افرادى را به مردم ندارند.
۲۸- آزادى بیان و اندیشه
این آزادى که الان براى ملت ما هست، براى زن، براى مرد، براى نویسنده ها، براى چیزها، این آزادى، آزادى است در کلیه امورى که این امور به نفع خود شماهست. شما آزادید بروید بیرون مطالب خودتان را بگویید، انتقاد از دولت بکنید، انتقاد از هر کس که پایش را کج گذاشت بکنید، هیچ کسى نیست که به شما بگوید چرا.
۲۹- استقلال سیاسى
امروز ایران اسلامى به برکت ایمان قوى و تعهد به اسلام و تحول عظیمى که در اقشار مختلفه حاصل شده است، دست شرق و غرب و انگل هاى منحرف را از کشور خود کوتاه و به هیچ قدرتى اجازه نمى دهد کوچکترین دخالتى در کشور اسلامى ایران نماید.
۳۰- عزت ایران و ایرانى
امروز اگر رئیس جمهور آمریکا بیاید اینجا بخواهد به یک نفر از کارمندهاى – اداره – دولت ما یک درشتى بکند یک سیلى مى خورد.
۳۱- قطع کردن پاى مستشاران بیگانه از کشور
الان کشورشما باآن وقت چقدر فرق دارد، آن وقت همه این بودند که مستشاران بیایند چه بکنند، چه بکنند، کارخانه هاى ما دست مستشارها بود، ارتشمان دست آنها بود، همه چیزمان دست آنها بود . امروز شما بحمدالله خودتان هستید، ایستادید روى پایتان درمقابل امریکا، شوروى نمى دانم سایر جاها. مى گویید که ما اصلا هیچ کارى به کسى نداریم.
۳۲- مجازات جنایتکاران طاغوت
باید هر چه سریع تر به وضع جنایتکاران رژیم فاسد رسیدگى شود و در دادگاه فوق العاده انقلابى – مردمى علنا آنان را محاکمه کرده و به مجازات برسانیم تا مردم ستمدیده ما از وضع آنان مطلع شده و مطمئن شوند افرادى که آنان را در طول دوران سیاه استبداد اذیت و آزار کرده بودند، چگونه به جزاى اعمال خود مى رسند.
۳۳- تأسیس حکومت اسلامى
ما در این انقلاب پیروزى هاى فوق تصور داشتیم و مظلومیت هاى زیاد. بزرگ ترین پیروزى تحول یک رژیم دو هزار و پانصد ساله مستکبر و ستمگر به یک رژیم اسلامى که در راه اسلام مى خواهد قدم بردارد و ان شاالله بردارد.
شایسته یادآورى است که گام نخست در برقرارى حکومت اسلامى، تکمیل ساختار حکومت و ارکان آن است که به بهترین و بى سابقه ترین شکل انجام شد:
هیچ سابقه ندارد – هیچ- که یک کشورى ملتش که قیام کردند و آن رژیم فاسد را از بین بردند، بعد از یک سال و نیم مثلا همه چیزهایى که باید حکومت داشته باشد اینها متحقق کردند و قانون اساسى شان را نوشتند، جمهورى اسلامى شان را راى دادند، رئیس جمهورشان راراى دادند، مجلس خبرگانشان راراى دادند، مجلس شوراى اسلامى شان را راى دادند، و همین چند روز نخست وزیر، وزراى خودش را معرفى مى کند و تمام و کمال آنچه که حکومت لازم دارد متحقق مى شود.و این سابقه ندارد در دنیا که همچو چیزى بشود.
لیکن گام بعدى و البته همیشه مستمر، تلاش خستگى ناپذیر براى پیاده کردن محتواى آن که اجراى همه احکام اسلام و رنگ اسلامى به خود گرفتن همه اشخاص و امور در کشور است؛ گامى که مقدارى از آن طى شده و هنوز بسیارى از آن باقى مانده است:
در نیمه راه هستیم الان، بیشتر راه مانده است. ما فقط رفتن محمدرضا و کوتاهى دست اجانب مقصد اعلایمان نبود، آن مقدمه بود یعنى اینها یک خارى بودند بین راه که باید این خارها از بین راه برداشته بشود تا ما بتوانیم آن مقصدى که مقصد اصلى است به آن برسیم و آن مطلبى را که مطلب اصلى ماست و اصلى اسلام است به آن تحقق بدهیم. ما همه راى به جمهورى اسلامى دادیم شما هم دادید راى، راى تنها کافى نیست راى همین قدر است که رسما الان مملکت ایران رژیمش جمهورى اسلامى است.
۳۴- قانون اساسى
قانون اساسى یکى از ثمرات عظیم، بلکه بزرگ ترین ثمره جمهورى اسلامى است.
۳۵- شکل گیرى نهادهاى اسلامى و مردمى
این از برکات نهضت است، برکات اسلام است که همه نهادهایشان اسلامى ومردمى است.
۳۶- روى کارآمدن مسئولانى مردمى
من وقتى که متصدیان امور ایران را، همه، چه آنهایى که در خارج هستند، چه اینهایى که در داخل هستند، مى بینم و مقایسه مى کنم با متصدیان امور در سابق، زمان قاجار، من آنوقت هم یادم هست و زمان رضاشاه و زمان شاه و اینها، احساس مى کنم که واقعا یک تحول عظیمى پیدا شده است در ایران یعنى کار از دست قلدرها به دست ملت افتاده است، آنهایى که از خود ملت اند.
۳۷- روى کارآمدن مسئولانى بى نظیر
من مدعى هستم که مثل ملت ایران و مجلس ایران و دولت ایران و رئیس جمهور ایران و شوراى قضائى ایران و شوراى نگهبان ایران و اینها همه و ملت ایران از صدر تاریخ عالم تا حالا نبوده!
۳۸- هماهنگى میان ملت و دولت
من گمان مى کنم که بعضى تحولاتى که بعد از انقلاب در ایران پیدا شد، این تحولات بود که ما را به مسائلى که تاکنون رسیده ایم، رسانده است و منجمله از تحولات این هماهنگى ملت با دولت است، این در راس شاید سایر تحولات باشد.
۳۹- کشورى با ثبات
ایران با ثبات ترین ممالک است … .کجاست که اینطور ثبات داشته باشد؟ کجاست که هیچ یک از ارگان هایى که الان هست، متزلزل نشده اند به واسطه کشتن یکى یا دو تا؟ در صورتى بود که یک شاه مردگى سابق البته اینطور بود تا یک کسى مى مرد، شاهى مى مرد، فورا در همه جا شلوغ مى شد، حالا ما دیدیم رئیس جمهور شهید شد و همه ایران ثباتش محفوظ است و بالاتر شده است و همه براى او سینه زنند و عزادارى مى کنند و از همه مى خواهند که حفظ کنید دیگران را. چه ثباتى نیست چه تزلزلى در ایران هست همه جهاتش تمام است، همه جهاتش خوب است.
ت) حوزه دین
۴۰- تجدید حیات اسلام
منت خداى تبارک و تعالى را که شما جوانان برومند از هر جا که هستید توجه به اسلام کردید و اسلام را در این عصر، در این عصر ظلمانى، در این عصرى که همه ارزش ها به باد رفته بود، اسلام را زنده کردید.
۴۱- اثبات کوبندگى اسلام
این نهضت شما ثابت کرد به اینکه اسلام الان متحرک است و کوبنده است.
۴۲- احیاى ولایت فقیه
ولایت فقیه براى شما یک هدیه الهى است.
۴۳- شکستن تابوى دخالت روحانى در سیاست
امروز که یک تحول بزرگى در ملت پیدا شده است و خداى تبارک و تعالى به این ملت عنایت فرموده است و این تحول را به قدرت خود ایجاد فرموده است، در روحانیین هم این تحول حاصل شده است و الان در صف مجاهدین جهاد مى کنند و کشته مى دهند و شهید مى دهند و با سلاح صلاح در بین توده هاى مردم ظاهر مى شوند و آن سد عدم دخالت روحانى در امور اجتماعى و سیاسى و جنگى شکسته شد.
۴۴- زمینه سازى براى قیام امام مهدى(عج)
انقلاب مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچمدارى حضرت حجت – ارواحنا فداه – است که خداوند بر همه مسلمانان و جهانیان منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد.
۴۵- احیاى حج ابراهیمى
جناب عالى را به سمت نمایندگى خود و سرپرست حجاج محترم ایران منصوب مى نمایم تا با توجه به این که فریضه حج یکى از بزرگترین فریضه هاى عبادى – سیاسى اسلام و کنگره عظیم حج در مواقف معظمه از بزرگترین کنگره هاى جهان اسلام است، حجاج محترم جهان را دور هم گرد آورده و در مصالح اسلام و مشکلات مسلمین تبادل آرا نموده و در حل مشکلات و راه رسیدن به آرمان مقدس اسلام، تصمیمات لازم را اتخاذ نمایید و راه هاى اتحاد بین همه طوایف و مذاهب اسلامى را بررسى کنید و در امور سیاسى مشترک بین همه طوایف، مشکلاتى را که براى مسلمین جهان به دست دشمنان سرسخت اسلام پیش آمده است – که اهم آن اختلاف انگیزى بین صفوف مسلمانان است – را چاره اندیشى بنمایید.
۴۶- احیاى نماز جمعه
یکى از برکات این نهضت و انقلاب، همین اقامه نماز جمعه هاست.
ث) حوزه مسائل اجتماعى
۴۷- وحدت کلمه
آنچه را که مى توانم بگویم بهترین ثمرات این نهضت است، این وحدتى که حاصل شد بین قشرهاى مختلف، دانشگاهى به روحانیین نزدیک شد، روحانیین به آنها نزدیک شدند با همه اینها نزدیک شد دهقان و شما الان مى بینید که در سرتاسر ایران تمام طبقات با هم همفکر و هم عقیده و یک صدا جمهورى اسلامى را مى خواهند و رمز موفقیت ما که قدرت هاى بزرگ دنیا را عقب نشاند و یک قدرت شیطانى مثل قدرت خاندان پهلوى را فرو ریخت، این رمز موفقیت همین وحدت اقشار و وحدت کلمه بود.
۴۸- وحدت شیعه و سنى
اگر برکت جمهورى اسلامى جز این نبود، این یک برکت بزرگى است که ما را و همه برادرهاى اهل تشیع و تسنن را یک جا جمع کرده و همه مان براى اسلام مى خواهیم کوشش کنیم و باید همه ما توجه داشته باشیم که نبادا یک وقت تبلیغى بشود که در طول تاریخ تقریبا شده است که ما را، برادرها را از هم جدا کردند، اهل سنت را با ما جدا کردند، ما را از آنها جدا کردند. باید اینها را توجه بکنیم، باید ما با هم برادر باشیم، نگذاریم دیگران بیایند همه چیزمان را ببرند و ما بنشینیم دعوا کنیم سر یک چیزى که نباید دعوا بکنیم.
۴۹- همگرایى حوزه و دانشگاه
اگر این نهضت غیر از این یک خاصیت نداشت که بین طلاب علوم دینیه و قشر دانشگاهى یک رابطه پیدا شد، اگر غیر از این ما هیچى نداشتیم این بالاترین چیزى بود که، نتیجه اى بود که حاصل شد از این نهضت.
۵۰- همنشینى و هم اندیشى اقوام و صنوف مختلف
از برکات این نهضت یکى این است که طوائف مختلفه را زیر یک سقف توى یک اتاق کوچک جمع کرده است، فارس وکرد و عرب وعجم، همه برادرها را دریک جامجتمع کرده است تامسائل ومطالبى که دارند بگویند وما هم اگرعرائضى داریم به آنهاعرض مى کنیم.
۵۱- همگرایى مردم و ارتش
در این نهضت شاید آن وقتى که مردم مشغول بودند به مخالفت، خوب، دیدید که یک وضع انسانى پیدا شده، یک تحول پیدا شده بود، یک تحول پیدا شده که سرباز وقتى که مى آمد توى کوچه ها، مردم گل به او مى ریختند، آن گریه مى کرد و به آنها اظهار محبت مى کرد. این تحول روحى است که خداى تبارک و تعالى این تحول را مرحمت فرموده بود.
۵۲- تحرک بانوان در فعالیتهاى سیاسى اجتماعى
اینهائى که در گوشه و کنار به گوش اشخاص مى خوانند که این انقلاب کارى انجام نداد، اینها اشخاصى هستند که این تحولى که در شما پیدا شده است چون مضر به حال آنها و قدرت هاى چپاولگر است این را چیزى حساب نکنند و با تبلیغات سوئشان بخواهند به شما بباورانند، باور بیاورند که چیزى نشده است. چه بهتر از این که در یک همچو جلسه اى که شما بانوان هستید و فعالیت اخلاقى و زحمت هاى همه جانبه براى مستمندان و براى آوارگان مى کشید، از این تحول بهتر چه اگر در رژیم سابق بود، نه این اجتماعات بانوان بود و نه این فعالیت همه جانبه آنها که نیمى از جمعیت در ایران هستند و این نیم آن نیم دیگر را هم تربیت مى کند.
ج) حوزه فرهنگ
۵۳- تشکیل شوراى عالى انقلاب فرهنگى
بحمدالله ستادانقلاب فرهنگى درمدت کوتاهى که ازعمرش گذشته خدمت هاى ارزنده و گام هاى مفید و موثرى در این امر حیاتى برداشته و مورد تقدیر و تشکر است.
۵۴- تحول در دانشگاه
دانشگاه باید متحول باشد و البته شده است، لکن بیشتر مواظبت مى خواهد.
۵۵- تشکیل نهضت سوادآموزى
از جمله حوائج اولیه براى هر ملت که در ردیف بهداشت و مسکن بلکه مهمتر از آنهاست، آموزش براى همگان است. مع الاسف کشور ما وارث ملتى است که از این نعمت بزرگ در رژیم سابق محروم و اکثر افراد کشور ما از نوشتن و خواندن برخوردار نیستند چه رسد به آموزش عالى. . . . اکنون بدون از دست دادن وقت و بدون تشریفات خسته کننده براى مبارزه با بیسوادى به طور ضربتى و بسیج عمومى قیام کنیم تا ان شاالله در آینده نزدیک، هر کس نوشتن و خواندن ابتدائى را آموخته باشد.
چ) حوزه اقتصادى
۵۶- سیاست دفاع از پابرهنگان
خدا نیاورد آن روزى را که سیاست ما و سیاست مسئولین کشور ما پشت کردن به دفاع از محرومین و روآوردن به حمایت از سرمایه دارها گردد و اغنیاى و ثروتمندان از اعتبار و عنایت بیشترى برخوردار بشوند! معاذالله که این با سیره و روش انبیاى و امیرالمؤمنین و ائمه معصومین – علیهم السلام – سازگار نیست، دامن حرمت و پاک روحانیت از آن منزه است، تا ابد هم باید منزه باشد و این از افتخارات و برکات کشور و انقلاب و روحانیت ماست که به حمایت از پابرهنگان برخاسته است و شعار دفاع از حقوق مستضعفان را زنده کرده است.
۵۷- تلاش براى فقرزدایى
مسئولین محترم کشور ایران على رغم محاصرات شدید اقتصادى و کمبود درآمدها، تمامى کوشش و تلاش خود را صرف فقرزدایى جامعه کرده اند و همه آرمان و آرزوى ملت و دولت و مسئولین کشور ماست که روزى فقر و تهیدستى در جامعه ما رخت بربندد و مردم عزیز و صبور و غیرتمند کشور از رفاه در زندگى مادى ومعنوى برخوردارباشند.
۵۸- خلاقیت و ابتکار
اگر چنانچه شما ملاحظه کنید که در این دو سال در کشور ما صنعت هاى زیادى که آنها انجام مى دادند خودشان انجام مى دهند و باورتان باشد که خود ما هم مى توانیم صنعتى داشته باشیم و مى توانیم ابتکارى داشته باشیم همین باور توانایى، شما را توانا مى کند. اساس این باور است که آنها از ما گرفته بودند، آنها ما را از همه چیز تهى کرده بودند به طورى که افکار ما، باورهاى ما همه وابستگى داشت.
۵۹- وفور نعمت
انقلاب واقع شده است، فراوانى است، این یکى از نعمت هاى بزرگى است که ما داریم. شما شاید خیلى هاتان شاید یادتان هست که در همین جنگى که به ما مربوط نبود، جنگ عمومى دوم که به ما مربوط نبود، در ایران دیگر نان پیدا نمى شد! . . . بحمدالله فراوانى است، یعنى گرسنگى نیست توى کار، اینطور نیست که مردم نان پیدا نکنند، اینطور نیست که مردم ارزاق را نتوانند پیدا کنند، کمیاب گاهى مى شود اما آن هم ارزاق عمومى کمتر کمیاب مى شود.
۶۰- تأسیس بنیاد پانزده خرداد
این بنیاد پر برکت که در راه جامعه است، مورد تایید اینجانب است . . . امید است بنیاد شریف براى روستاهاى محروم و دور افتادگان اولویت قائل شوند. خداوند تعالى توفیق خدمت همگان را براى رفاه قشر مظلوم عنایت فرماید.
۶۱- تأسیس کمیته امداد
بعد از انقلاب یک گروه هایى پیدا شدند و یک جمعیت هایى که نظیر اینها در تاریخ گمان ندارم سابقه داشته باشد. همین گروه امداد و کمیته امداد، من نشنیده ام که در یک کشورى یک همچو کمیته اى باشد که همشان صرف رسیدگى به فقراو مستمندان ودهقانانى که در دور افتاده شهرها قرار گرفته اند و محرومان جامعه. . . . اینها یک نوآوردهایى است که به برکت اسلام و تعهد ملت ما به اسلام پیدا شده است و بى سابقه است.
۶۲- تشکیل جهاد سازندگى
بنابراین بوده است که اینطور ایران را خراب کنند و الان که بحمد الله آن سد شکسته شد، براى مرحله ثانى که مرحله سازندگى است، ما دستمان را پیش ملت دراز مى کنیم و از ملت مى خواهیم که همه در این نهضت شرکت کنند و همه دست برادرى به هم بدهند و این سازندگى و جهاد سازندگى را شروع کنند.
۶۳- تأسیس بنیاد شهید
باید رسیدگى کامل به خاندان شهدا و آسیب دیدگان و معلولین در این راه، چه در راه انقلاب و چه قبل و بعد از آن به نحو احسن و با مراعات احترام آنان بشود. ابتدا لازم است سازمانى . . . براى این مقصد مهم تاسیس شود.
۶۴- تاسیس بنیاد مسکن
قشر عظیمى از مستضعفان جامعه هم بکلى از داشتن خانه محروم بودند و در زوایاى بیغوله ها و اتاقک هاى تنگ و تاریک و خرابه ها به سر مى بردند . . . نظام اسلام چنین ظلم و تبعیضى را تحمل نخواهد کرد و این از حداقل حقوق هر فرد است که باید مسکن داشته باشد. مشکل زمین باید حل شود و همه بندگان محروم خدا باید از این موهبت الهى استفاده کنند. همه محرومان باید خانه داشته باشند. هیچ کسى در هیچ گوشه مملکت نباید از داشتن خانه محروم باشد. بر دولت اسلامى است که براى این مساله مهم چاره اى بیندیشد و بر همه مردم است که در این مورد همکارى کنند. اینجانب حساب به شماره ۱۰۰ در تمام شعب بانک ملى افتتاح کرده و از همه کسانى که توانایى دارند، دعوت مى کنم که براى کمک به خانه سازى براى محرومان به این حساب پول واریز کنند.
۶۵- مصادره اموال طاغوتیان به نفع محرومان و مستضعفان
شوراى انقلاب اسلامى، به موجب این مکتوب ماموریت دارد که تمام اموال منقول وغیر منقول سلسله پهلوى و شاخه ها و عمال و مربوطین به این سلسله را که در طول مدت سلطه غیر قانونى، از بیت المال مسلمین اختلاس نموده اند، به نفع مستمندان و کارگران و کارمندان ضعیف مصادره و منقولات آن در بانکها شماره اى به اسم شوراى انقلاب یااسم اینجانب سپرده شود وغیر منقول از قبیل مستغلات و اراضى، ثبت ومضبوط شود تا به نفع مستمندان از هر طبقه صرف گردد و در ایجاد مسکن و کار و غیر ذلک.
۶۶- رایگان کردن خدمات دولتى براى محرومان
من به دولت راجع به مجانى کردن آب وبرق و بعضى چیزهاى دیگرفعلابراى طبقات کم بضاعتى که در اثر تبعیضات خانمان برانداز رژیم شاهنشاهى دچار محرومیت شده اند و با برپایى حکومت اسلامى به امید خدااین محرومیتهابرطرف خواهدشد، سفارش اکیدنمودم.
۶۷- سازندگى به ویژه در مناطق محروم
… شما مى دانید که یک کشور به این عرض و طول و بزرگى که همه جایش را خراب کردند، کشاورزى اش را با اسم اصلاحات خراب کردند، کارخانه هاى ما را همه را وابسته کردند، تمام شوون ما، فرهنگ ما، اقتصاد ما، ارتش ما همه وابسته بودند شما تا حالا اعجاز کرده اید که اینقدر هم عمل کرده اید. . . . اینقدر عملى که تا حالا شده است جزء معجزات است، در طول پنجاه سال آن خرابى ها شد و عمران اینها مختصرى شد و در طول دو سال آن همه کارها و خدمت ها در همه کشور خصوصا روستاها که منسى بودند و هیچ کس به آنها اعتنا نمى کرد و آنها را جزء این ملت حساب نمى کردند، امروز درتمام این روستاها یا بسیارى از کارها انجام گرفته است یادردست انجام گرفتن است….
ح) حوزه نظامى
۶۸- استقلال نظامى
یکى ازتحفه هاى بسیار با ارزشى که این انقلاب به ما داده است، هدیه اى است که از جانب خداى تبارک و تعالى به ما عنایت فرموده است، همین است که دست قدرت هاى بزرگ از ارتش بریده شد و مستشارهاى آنها بیرون رانده شدند و شما الان خودتان هستید و فرماندهان خودتان. . . . ارتش که باید یک ارتش مستقلى باشد و غرور ارتشى اش محفوظ باشد، الان بحمد الله این مطلب حاصل است براى شما.
۶۹- کشورى نیرومند
ایران امروز به عنوان یک ایران بزرگ و نیرومند مطرح است.
۷۰- شکل گیرى نهادهاى مسلح مردمى(سپاه، کمیته، بسیج)
بعد از انقلاب یک گروه هایى پیدا شدند و یک جمعیت هایى که نظیر اینها در تاریخ گمان ندارم سابقه داشته باشد. . . . از قبیل پاسدار، کمیته و امثال اینها، بسیج. اینها یک نوآوردهایى است که به برکت اسلام و تعهد ملت ما به اسلام پیدا شده است و بى سابقه است. بى سابقه است که به مجرد اینکه انقلاب مى شود یک عده اى به نام پاسدار، یک عده اى به نام کمیته، یک عده اى به نام بسیج براى امنیت داخلى و مرزها از خود مردم جوشش کنند . . . اینها برکات اسلام است.
۷۱- دفاع مقدس
هر روز ما در جنگ برکتى داشته ایم که در همه صحنه ها از آن بهره جسته ایم. ما انقلابمان را در جنگ به جهان صادر نموده ایم، ما مظلومیت خویش و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت نموده ایم، ما در جنگ پرده از چهره تزویر جهانخواران کنار زدیم، ما در جنگ دوستان و دشمنانمان را شناخته ایم، ما در جنگ به این نتیجه رسیده ایم که باید روى پاى خودمان بایستیم، ما در جنگ ابهت دو ابر قدرت شرق و غرب را شکستیم، ما در جنگ ریشه هاى انقلاب پربار اسلامى مان را محکم کردیم، ما در جنگ حس برادرى و وطن دوستى را در نهاد یکایک مردمان بارور کردیم، ما در جنگ به مردم جهان و خصوصا مردم منطقه نشان دادیم که علیه تمامى قدرت ها و ابرقدرت ها سالیان سال مى توان مبارزه کرد، جنگ ما کمک به فتح افغانستان را به دنبال داشت، جنگ ما فتح فلسطین را به دنبال خواهد داشت، جنگ ما موجب شد که تمامى سردمداران نظام هاى فاسد در مقابل اسلام احساس ذلت کنند، جنگ ما بیدارى پاکستان و هندوستان را به دنبال داشت، تنها در جنگ بود که صنایع نظامى ما از رشد آن چنانى برخوردار شد و از همه اینها مهمتر استمرار روح اسلام انقلابى در پرتو جنگ تحقق یافت.
۷۲- سرکوب اشرار و گروهکهاى مسلح
به رئیس ستاد ارتش و ریاست کل ژاندارمرى جمهورى اسلامى و رئیس پاسداران انقلاب اکیدا دستور مى دهم که به نیروهاى اعزامى به منطقه کردستان دستور دهند که اشرار و مهاجمین را که در حال فرار هستند تعقیب نمایند و آنان را دستگیر نموده و با فوریت به محاکم صالحه تسلیم کنند و تمام مرزهاى منطقه را با فوریت ببندند که اشرار به خارج نگریزند و اکیدا دستور مى دهم که سران و اشرار را با کمال قدرت دستگیر نموده و تسلیم نمایند.

نتیجه گیرى

انقلاب اسلامى دستآوردهاى فراوانى دارد. این دستآوردها در نظر و سخن امام خمینى دستآوردهایى بى نظیر در حوزه هاى مختلف است که انقلاب اسلامى را از سایر انقلابات متمایز ساخته است. دستآوردهایى در حوزه هاى جهانى، معنویت و اخلاق، دین، فرهنگ، سیاست، اقتصاد، مسائل اجتماعى ، نظامى و . . . . از این رو، دشمنان انقلاب اسلامى همواره در صدد کتمان یا آسیب رسانى به دستآوردهاى یاد شده هستند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامى که خود یکى از دستآوردهاى مهم و کلیدى انقلاب است، و بر اساس قانون اساسى مسؤولیت نگهبانى از دستآوردهاى انقلاب اسلامى را بر عهده دارد، موظف است دستآوردهاى یادشده را بشناسد و بشناساند و سپس راهکارهاى مناسب جهت حفاظت از هر یک از این دستاوردها را در پیش گیرد. مقاله حاضر گامى کوتاه در راستاى شناسایى بخشى از دستآوردهاى یاد شده به روایت امام خمینى عزیز (ره) است.

منبع : پرتال جامع علوم انسانی


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *