کمپین بین المللی دعا فقط برای یک نفر با تولیدات رسانه ای در زمینه ی ترویج فرهنگ مهدویت و انتظار فعالیت میکند

امروز : جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

ابا صالح ابا صالح|موسیقی

ابا صالح ابا صالح|موسیقی

ابا صالح ابا صالح|موسیقی

ابا صالح ابا صالح ابا صالح یا ابا صالح
ابا صالح ابا صالح ابا صالح یا ابا صالح
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫دانلود ابا صالح یا اباصالح ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
فضای این دل دیوانه گرفته بوی گل نرگس
دلم نشسته چون پروانه در آرزوی گل نرگس
سزد ز غصه بمیرم من ز درد و غربت و تنهایی
همیشه ذکر فرج دارم ولی چرا تو نمی آیی
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫ ♫
ابا صالح ابا صالح ابا صالح یا ابا صالح
ابا صالح ابا صالح ابا صالح یا ابا صالح
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫دانلود ابا صالح یا اباصالح ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
منم که زشت و سیه چهره تو در نهایت زیبایی
منم فقیر فقیرانه تو در نهایت دارایی
چه می شود بشود روزی سراغ خیمه سبز تو
که روزی ام بشود روزی طعام خیمه سبز تو
ابا صالح ابا صالح ابا صالح یا ابا صالح
ابا صالح ابا صالح ابا صالح یا ابا صالح
دوباره پای گنه کارم به بزم عشقه تو وا گشته
سرم به زیرو شکسته دل دو دیده دل پر ز حیا گشته
ز قطره قطره اشک من ببین که بوی تو می آید
دو دست خسته و لرزانم به سمت و سوی تو می آید
ابا صالح ابا صالح ابا صالح یا ابا صالح
ابا صالح ابا صالح ابا صالح یا ابا صالح
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
download
جهت لود شدن کامل صوت چند ثانیه صبر کنید