اجتماع مضطرین

دعا فقط برای یک نفر

عید بیعت با امام زمان(عج)-تهران ۹۷

دعا فقط برای یک نفر
دعا فقط برای یک نفر
اجتماع مضطرین ظهور حضرت بقیه الله
اجتماع مضطرین