گروه فرهنگی هنری و رسانه ای مهدوی
شیعیان ما به اندازه آب خوردنی ما را نمی خواهند اگر بخواهند دعا میكنند و فرج ما می رسد.

بسم الله الرحمن الرحیم

کمپین دعا فقط برای یک نفر از تاریخ ۱۶ رمضان سال ۱۳۹۶ شروع به کار کرده و فعالیت این کمپین به طور کامل خودجوش ، مردمی و بدون وابستگی به هیچ نهاد یا سازمان دولتی می باشد و در حال حاضر در کشور تنها رسانه ای است که با تمرکز در موضوع مهدویت به صورت میدانی در بین مردم فعالیت می کند.
برای زمینه سازی ظهور اصلی ترین مبنا در اهداف ما ، تبلیغات و ایجاد احساس نیاز در مردم نسبت به حضرت صاحب الزمان (عج) می باشد که همین قدم های بعدی از جمله اجتماع و اتحاد قلوب مردم و فراهم سازی شرایط ظهور را فراهم می کند که  جز اهداف بلند مدت این مجموعه نیز محسوب می شود و اما برای به تحقق رساندن این موضوعات اقداماتی در داخل و فضای بین الملل انجام شده وبعضی از آنها نیز در آینده انجام خواهد شد.
 
سالیان سال است که شبانه روزدشمن تمام توان خود را بر این گذاشته که موضوع مهدویت را از اذهان مردم پاک کند و برای اینکار دست به انکار ، تخریب و تحریف حضرت صاحب الزمان (عج) زده است که این اتفاق وظیفه ی شیعه را حساس تر و مهم تر می کند که نسبت به این موضوع به هیچ عنوان نباید بی تفاوت بوده و باید با تبلیغات رسانه ای و غیر رسانه ای عرصه کار را برای دشمن سخت و حتی ناممکن کند.
حالا برای حفظ جریان مهدویت و رشد تفکر مهدوی و بیداری مردم ، کمپین دعا فقط برای یک نفر راه اندازی شد.
دعا فقط برای یک نفر یعنی برخاستن و دعا کردن نه نشستن و دعا کردن؛
دعا فقط برای یک نفر یعنی نجات هزاران ملت از ظلم و جهالت؛
دعا فقط برای یک نفر یعنی مایه قوت قلب امام زمان (عج) بودن؛
دعا فقط برای یک نفر یعنی عاقبت به خیر شدن خودمان؛
دعا فقط برای یک نفر یعنی رهایی از فشارها و مشکلات و رسیدن به فروانی نعمت و برکات الهی؛
و هزاران موارد دیگر که می تواند نجات بخش بشر باشد.
و در پایان اگر در تمام روایات ائمه معصوم و در تشرفات حضرت(عج) جست وجو کنید به هیچ چیزی به اندازه دعا برای ظهور حضرت (عج) تاکید نشده است حتی روایت معروفی از حضرت صاحب الزمان (عج) است که فرموده اند : برای تعجیل در ظهور من بسیار دعا کنید چون این همان فرج و گشایش شماست.